Tutkimusaineistojen ja -palveluiden hinnoittelu

Hinnat ovat voimassa vuonna 2022. Etäkäytön hinnat vuodelle 2023 on ilmoitettu alla. Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.

Tutkimusaineistot

Palveluhinnat

Palvelu Hinta
Uusi käyttölupa tai olemassa olevan käyttöluvan aineiston laajennus 500 €
Käyttöluvan voimassaolon jatkaminen ja/tai käyttäjämuutokset 350 €
Työn tuntihinta 105 € / tunti
Laskun jako useammalle organisaatiolle 105 €
Tutkimuslaboratorion työpisteen vuokraus 70 € / päivä
Tutkimushankkeen etäkäytön avaminen sulkemisen jälkeen uudelleen 350 €

Käyttölupamaksu sisältää yhden tunnin selvitystyötä. Käyttöluvan käsittelykulut laskutetaan riippumatta hakemuksen hyväksymisestä. Käsittelyn aloittamisen jälkeen peruutetusta tai täydentämättä jätetystä hakemuksesta veloitetaan tehtyä työmäärää vastaava osuus.

Räätälöitävät aineistot

Tutkimusaineistojen laatiminen ja käsittely hinnoitellaan tuntiveloituksena tehtyjen työtuntien mukaan. 

Valmisaineistot

Valmisaineistojen hinnasto on sivustollamme nykyisin samassa paikassa kuin muutkin mikroaineistoja koskevat tiedot.

Mikrosimulointiaineistot

Aineisto Hinta
SISU-rekisteriaineisto, 15 prosentin otokset jokaiselle aineistovuodelle Etäkäytön hinnoittelu
SISU-rekisteriaineisto, erillisotos 1000 € / aineistovuosi
Kulutustutkimuksen palveluaineiston mikrosimulointiversio v. 2012 aineisto (molemmat versiot): 3900 €;
v. 2016 aineisto: 3900 €;
kaikki aineistot: 5175 €

Etäkäyttö

Etäkäytöstä maksetaan tutkimushankekohtainen konepaketin käyttömaksu ja hankkeen käyttäjämäärään perustuva käyttäjämaksu. Tutkimushanke valitsee käyttöönsä sopivan konepaketin.

FIONA-etäkäytön hinnat 1.1.2023 alkaen

Tuote Hinta
Konepaketti S (8 GB RAM, 4 ydintä) 2800 € / vuosi
Konepaketti M (16 GB RAM, 6 ydintä) 3500 € / vuosi
Konepaketti L (32 GB RAM, 8 ydintä) 4500 € / vuosi
Konepaketti XL (64 GB RAM, 8 ydintä) 6200 € / vuosi
Käyttäjämaksu 250 € / vuosi / hlö

FIONA-etäkäytön hinnat 2022

Tuote Hinta
Konepaketti S (8 GB RAM, 4 ydintä) 2800 € / vuosi
Konepaketti M (16 GB RAM, 6 ydintä) 3500 € / vuosi
Konepaketti L (32 GB RAM, 8 ydintä) 4500 € / vuosi
Konepaketti XL (64 GB RAM, 8 ydintä) 6200 € / vuosi
Käyttäjämaksu 180 € / vuosi / hlö

Jos konepaketti muuttuu laskutuskauden aikana, veloitetaan suurimman käytössä olleen konepaketin mukainen käyttömaksu.Etäkäyttömaksut veloitetaan kaksi kertaa vuodessa, laskutuskausi on kuusi kuukautta: tammi-kesäkuun käyttö veloitetaan kesäkuussa ja heinä-joulukuun käyttö joulukuussa.

Etäkäytön minimilaskutusajan pituus on yksi laskutuskausi. Minimilaskutus on siis kuuden kuukauden osuus vuosimaksusta. Kesken laskutuskauden aloitetuissa ja lopetetuissa etäkäyttösopimuksissa etäkäytön käyttömaksu suhteutetaan kuukausitasolle aloitus- ja lopetusajankohtien mukaisesti edellyttäen, että käyttö kestää vähintään yhden laskutuskauden ajan.

Käyttäjämäärään perustuva käyttäjämaksu määräytyy laskutuskauden aikana avattuina olleiden käyttäjätunnusten määrän mukaan.

Muut veloitukset etäkäyttöön liittyen

Tutkimushankkeelle varataan rajallinen määrä levytilaa, lisätilasta veloitetaan erikseen. Lisätilan hinta 120 €/200 GB/vuosi. 

Haastattelu- ja tutkimuspalvelut

Haastattelu- ja tutkimuspalveluiden tiedonkeruiden hinta muodostuu tiedonkeruun ja sisällön suunnittelun kustannuksista, tiedonkeruun kenttävaiheen kustannuksista sekä aineistojen käsittelyn ja muokkauksen kustannuksista.

Keskeisimpiä kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat tiedonkeruutapa (puhelinhaastattelu, käyntihaastattelu, postikysely, web-tiedonkeruu tai näiden yhdistelmä), kyselyn pituus ja otoskoko, lomakkeen ja tiedonkeruun suunnittelun vaatima työmäärä sekä aineiston toimitustapa (tiedosto, taulukot, taulukkoraportti, tutkimusraportti).

Tutkimusten hinnat vaihtelevat edellä mainituista tekijöistä johtuen muutamasta tuhannesta eurosta jopa satoihin tuhansiin euroihin.

Tutkimuksen toteutuksen eri vaihtoehdoista käydään aina alustavat neuvottelut kustannuksiin vaikuttavista olennaisimmista tekijöistä, minkä jälkeen voidaan antaa alustava kustannusarvio eri toteutusvaihtoehdoista. Lopullinen kustannusarvio tehdään, kun on löydetty asiakkaan tarpeisiin soveltuva toteutusvaihtoehto ja tutkimuksen yksityiskohdat ovat selvinneet.

Menetelmäpalvelut

Menetelmäpalveluiden hinnoitteluun sovelletaan tuntiveloitusta, jonka veroton hinta on 80 eurosta 140 euroon toimeksiannon laadusta riippuen. Suuremmissa hankkeissa voidaan käyttää myös kuukausiveloitusta.

Päivitetty 28.11.2022