Aiheet
EnergiaYmpäristö ja luontoLiikenne ja matkailu

Puupolttoaineiden ja maakaasun kulutukset vähenivät merkittävästi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Tilasto:
Viiteajankohta:
2022, 1. vuosineljännes
Julkaistu:
Seuraava julkistus:
Julkaisun tyyppi:
tiedote

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan energian kokonaiskulutus oli 335 petajoulea (PJ) tammi-maaliskuussa, mikä oli 13 % vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Leuto alkuvuosi sekä paperiliiton työnseisaus vähensivät energian kysyntää edellisvuoteen verrattuna. Eniten laskivat puupolttoaineiden ja maakaasun kulutukset, 27 % ja 55 %. Sähkön kokonaiskulutus laski 7 % vuodentakaisesta. Venäjän hyökkäys Ukrainaan näkyi epävarmuutena energiamarkkinoilla.

Pääkohdat

 • Uusiutuvan energian kulutus väheni 20 % edellisvuodesta, mihin vaikutti eniten puupolttoaineiden kulutuksen 27 %:n lasku. Puupolttoaineiden kulutuksen laskuun vaikutti osaltaan paperiliiton työnseisaus, joka oli voimassa koko vuoden ensimmäisen neljänneksen ajan.
 • Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen yhteenlaskettu kulutus väheni 13 %. Eniten laski maakaasun kulutus, 53 %, mihin vaikutti jo vuonna 2021 alkanut maakaasun hinnan merkittävä kasvu.
 • Muista polttoaineista öljyn kulutus nousi 3 % tammi-maaliskuussa. Hiilen ja turpeen kulutukset vähenivät 6 % ja 10 %.
 • Sähkön kokonaiskulutus oli 23 terawattituntia (TWh) eli 7 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yhteistuotetun sähkön määrä laski 34 % ja sähkön nettotuonti väheni 10 %.
 • Polttoaineiden energiakäytön hiilidioksidipäästöt vähenivät 12 % edellisvuodesta.

Tuulivoiman tuotanto kasvoi 66 % edellisvuodesta

Tuulivoimalla oli otolliset sääolosuhteet vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Tuulivoimalla tuotettiin sähköä 3,4 TWh, mikä vastasi 66 %:n kasvua edellisvuoteen verrattuna. Tuulivoiman kapasiteetti on myös kasvanut suuresti viime vuosien aikana. Tuulivoiman osuus sähkön kotimaisesta tuotannosta oli 18 %. Kokonaisuudessaan sähkön kotimainen tuotanto laski 7 %. Sähkön kysyntää vähensi edellisvuotta lämpimämmät kelit.

Tuulivoima oli uusiutuvista energialähteistä ainoa, jonka kulutus kasvoi viime vuodesta. Vesivoiman tuotanto väheni 16 %. Puupolttoaineista mustalipeän kulutus laski eniten paperiliiton työnseisauksen vuoksi. Lisäksi pienpuun kulutus laski lämmitystarpeen vähentyessä.

Fossiilisista polttoaineista öljy ja kivihiili olivat ainoat, joiden kulutukset kasvoivat, 3 % ja 6 %. Hiileen sisältyvät kivihiilen lisäksi myös teollisuudessa käytetyt koksi sekä koksi- ja masuunikaasu, joiden kulutukset laskivat viime vuodesta. Tästä johtuen hiilen kulutus kokonaisuudessaan väheni 6 %. Maakaasun kulutus väheni kaikista energialähteistä eniten, 53 %. Tammi-maaliskuussa maakaasun veroton hinta oli neljä kertaa korkeammalla tasolla kuin vuotta aiemmin.

Taulukot

Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.
30.06.2022

Energian kokonaiskulutus energialähteittäin 2022Q1*

Tietokantataulukot

Tähän julkaisuun liittyvät tietokantataulukot

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Ajankohta
 • Energialähde
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Sähkön tuotanto/hankinta
 • Ajankohta
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Paljous
 • Öljytuote
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Öljytuotteiden myynti ulkomaanliikenteeseen (m3)
 • Öljytuotteiden myynti ulkomaanliikenteeseen (tonnia)
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Öljytuotteiden myynti ulkomaanliikenteeseen (tonnia)
 • Päästön sektori
Päivitetty:

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Aleksi Sandberg
yliaktuaari
029 551 3326
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.