Virinneen talouskasvun juuri näkyy innovaatioissa?

Suomen talouden kääntyminen vireään kasvuun yllätti viime vuonna. Syitä haettiin kansain­välisen talouden veto­avusta ja koti­maisista kilpailu­kyvyn kohentamis­toimista – näkemyksestä riippuen.

Yksi kasvun taustatekijä löytynee tämän päiväisestä Tilastokeskuksen julkistuksesta, joka kertoo yritysten innovaatio­toiminnan vilkastuneen selvästi vuosina 2014–2016. Julkistus kertoo, kuinka yleisesti yritykset kehittävät ja ottavat käyttöönsä innovaatioita ja millaista tämä kehitystyö on.

Siinä missä viime vuosina on huolestuttanut tutkimus- ja kehittämis­panostusten selkeä supistuminen kokonais­tasolla, t&k:ta kattavampaa innovaatio­toimintaa raportoitiin yritysten toimesta nyt entistä vilkkaammin.

Innovaatiotoiminnan yleistymistä voitaneen arkisesti selittää sillä, että yritykset pyrkivät talouden synkistä vuosista nyt aidosti eroon uutta kehittämällä, ja innovointia tukevat toimen­­piteetkin ovat toivottavasti alkaneet purra.

Voiko olla myös, että innovoinnista on tullut arki­­päiväisempää vaatimattomuutta arvostavassa kulttuurissamme, ja siitä keskustelu on tehnyt sen taloudessa myös näkyvämmäksi. Ilma­piirillä ja kulttuurilla voi olla tulkinta­herkissä asioissa merkittävä rooli.

Joka tapauksessa, yritykset ilmoittivat nyt innovoineensa tutkimus­jaksolla merkittävästi yleisemmin kuin mitä aiemmissa tutkimuksissa on raportoitu.

Nyt esimerkiksi tuoteinnovaatioita, joka lienee yritys­toiminnan ydin, ilmoitti tuoneensa markkinoille 43 prosenttia yrityksistä, kun aiemmin osuus on pyörinyt kolmanneksen tienoilla. Muutoinkin innovaatio­toiminnan yleisyydestä kertovat luvut nousivat kauttaaltaan.

Innovaatiotoimintaan sijoitetun euro­määrän määrittäminen on hyvin vaikeaa, koska sitä ei näin määriteltynä seurata yritysten kirjanpidossa. Yritykset pystyvät siitä kuitenkin antamaan arvioita.

Vuotta 2016 koskien kokonais­panostukset näyttäisivät säilyneen edellis­tutkimusten tasolla, mutta menoissa on ainakin väli­aikaisesti tapahtunut rakenteellinen muutos.

Suomi on perinteisesti koettu hyvin t&k-intensiiviseksi maaksi ja olemme keikkuneet kansain­välisten t&k:n bkt-osuusvertailujen kärjessä. T&k-panostukset ovat silti viime vuosina kokonais­tasolla laskeneet.

Tutkimus ja kehittäminen on kuitenkin vain osa innovaatio­­­toiminnaksi kutsuttavaa kokonaisuutta, ja kokonais­­kuvaa on pitänyt hyvänä muihin innovaati­o­aktiviteetteihin panostaminen.

Innovaatiotutkimus tarjoilee laajan aineistokattauksen siitä, kuinka yritykset innovoivat ja millaiseksi yritykset innovaatio­­ympäristönsä kokevat.

Innovaatiotoimintaa haittaavista tekijöistä merkittävimmiksi tutkimuksessa nousivat osaavan henkilö­­kunnan puuttuminen ja innovaatio­­toimintaan riittämätön raha yrityksissä – markkina­­haasteiden ohella.

Miksi yritykset eivät löydä tarvitsemaansa osaamista Suomen kaltaisessa korkean koulutus­­tason maassa? Kuinka asia olisi korjattavissa, jotta yritykset löytävät tarvittavat osaajat eikä osaamis­­vajeesta tule pysyvää kehittämisen pullon­­kaulaa? Keskittyykö osaamis­­vaje tietyille aloille, vai leikkaako se koko yritys­­toiminnan läpi?  

Tilastojulkistuksessa on laajasta aineistosta mahdollista kertoa vain yleiskuva. Yksityis­kohtaisempi tarkastelu voi paljastaa nyansseja yritysten arjen ja kehittämis­toiminnan haasteiden ymmärtämiseksi.  

Tutkimuksessa on selvitetty myös innovaatio­toimintaa laajemmin ajan­kohtaisia ja yritysten menestymisen kannalta keskeisiä teemoja, kuten digitalisaatiota sekä yritysten ja yli­opistojen välistä yhteis­työtä.

Joka viides yritys esimerkiksi tekee yhteis­työtä yli­opistojen kanssa, mikä on tarpeen uuden tiedon ja uusien sovellusten parhaalle mahdolliselle liitolle.

Tutkimuksen aineistoa voi käydä tarkastelemassa yksityis­kohtaisemmin tietokantatauluista. Niistä selviää, kuinka asiat ovat kehittyneet tietyillä toimi­aloilla tai esi­merkiksi tietyn koko­luokan yrityksissä.

Tarkempi analyysi voi nostaa esiin merkittäviäkin rakenteellisia muutoksia. Tai sitten yksittäisiltä toimi­aloilta voi löytyä vaikkapa menestys­tarinoita.

 

Kirjoittaja vastaa innovaatiotutkimuksen tekemisestä Tilastokeskuksen tiede- ja teknologiatilastoissa.

Blogikirjoitukset eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat kukin omista kirjoituksistaan.

Kommentit (0 kommenttia)