Atro Andersson

Atro Andersson työskentelee yliaktuaarina Tilastokeskuksen yritystilastot -yksikössä teollisuus ja rakentaminen -vastuualueella. Hän vastaa rakennuskustannusindeksin tuotannosta ja kehittämisestä.

Atro tarkastelee kirjoituksissaan erityisesti asuntomarkkinoita ja rakentamista.

Reija Helenius.

Reija Helenius työskentelee kehittämispäällikkönä Tilastokeskuksen tietopalvelu- ja viestintäyksikössä. Hän vastaa International Statistical Literacy (ISLP) -projektista. Kansainvälisen tilastoinstituutin (ISI) alaisuudessa toimiva projekti edistää tilastojen luku- ja käyttötaitoa kaikkialla maailmassa ja kaikilla elämän osa-alueilla.

Tieto&trendit-blogissa hän tarkastelee tilastojen lukutaitoa ja pohtii, millä keinoin sitä voitaisiin edistää.

Marja-Liisa Helminen

Marja-Liisa Helminen työskentelee yliaktuaarina Tilastokeskuksen väestö- ja elinolot -yksikössä.

Hän kirjoittaa maahanmuuttajia koskevasta tilastoinnista sekä väestötilastoista.

Jaana Huhta.

Jaana Huhta työskentelee suunnittelijana työssäkäyntitilastoissa Tilastokeskuksen väestö- ja elinolotilastot -yksikössä.

Blogikirjoituksissaan hän seuraa muun muassa työssäkäyntiä, kuntien tilastoinnin kehittämistä ja tilastoalan toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia.

Laura Hulkko.

Laura Hulkko työskentelee projektipäällikkönä Tilastokeskuksen tiedonhankintayksikössä.

Blogikirjoituksissaan hän tarkastelee tiedonkeruun tulevaisuuteen ja kehittämiseen liittyviä teemoja.

Veli-Pekka Karvinen

Veli-Pekka Karvinen työskentelee yliaktuaarina kansantalouden tilinpidossa ja kirjoittaa Suomen kansantaloutta sivuavista aiheista.

Miina Keski-Petäjä

Miina Keski-Petäjä työskentelee yliaktuaarina Tilastokeskuksen väestö- ja elinolot -yksikössä.

Tieto&trendit-blogissa hän tarkastelee ajankohtaisia ilmiöitä sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta.

Suvi Kivi.

Suvi Kivi työskentelee yliaktuaarina Tilastokeskuksen yritystilastot -yksikössä.

Tieto&trendit-blogissa hän seuraa erityisesti julkisen sektorin palkkatilastoihin liittyviä teemoja.

Paula Koistinen-Jokiniemi

Paula Koistinen-Jokiniemi työskentelee kehittämispäällikkönä Tilastokeskuksen talous- ja ympäristötilastot -yksikössä.

Hän on pitkäaikainen kansantalouden tilinpidon ja muiden taloustilastojen asiantuntija.

Leo Kolttola. Kuva: Juhani Korpi

Leo Kolttola työskentelee kehittämispäällikkönä Tilastokeskuksen talous- ja ympäristötilastot -yksikössä.

Tieto&trendit-blogissa hän kirjoittaa mm. ympäristöntilinpidosta ja ekotehokkuutta kuvaavien indikaattoreiden kehityksestä.

Liisa Larja toimii työmarkkinatilastojen asiantuntijana Tilastokeskuksen väestö- ja elinolot -yksikössä.

Tieto&trendit-blogissa hän kirjoittaa työmarkkinoiden ajankohtaisista ilmiöistä Työvoimatutkimuksen aineistojen pohjalta.

Ilkka Lehtinen

Ilkka Lehtinen työskentelee kehittämispäällikkönä Tilastokeskuksen talous- ja ympäristötilastot -yksikössä.

Hän kirjoittaa hintatilastoihin ja muihin taloustilastoihin liittyvistä ajankohtaisista asioista yli kolmenkymmenen vuoden kokemuksella.

Anna-Maija Lehto. Kuva: Jussi Korpi

Anna-Maija Lehto työskentelee tutkimuspäällikkönä Tilastokeskuksen väestö- ja elinolotilastot -yksikössä. Hän on tutkinut laajalti työelämää, niin työmarkkinoiden kuin työolojen kannalta.

Hän seuraa blogikirjoituksissaan työelämän ja -olojen ajankohtaisia ilmiöitä sekä tasa-arvokysymyksiä.

Niina Lesonen

Niina Lesonen työskentelee yliaktuaarina Tilastokeskuksen talous- ja ympäristötilastot -yksikössä.

Antti Liski

Antti Liski työskentelee tilastopäällikkönä Tilastokeskuksen tutkijapalvelut-vastuualueella. Tutkijapalvelut tarjoaa yksikkötason aineistoja tieteellisiin tutkimuksiin ja tilastollisiin selvityksiin. Vastuualue myös hallinnoi ja kehittää FIONA-etäkäyttöjärjestelmää (Finnish Online Access).

Mira Malhotra

Mira Malhotra työskentelee yliaktuaarina Tilastokeskuksen talous- ja ympäristötilastot -yksikössä.

Jussi Melkas. Kuva: Jussi Korpi

Jussi Melkas on opettanut pitkään tutkimusten ja tilastojen luku- ja käyttötaitoa. Hän on työskentellut Tilastokeskuksessa tietopalvelujohtajana ja kehittämispäällikkönä sekä toiminut Tietoaika- ja Tieto&trendit-lehtien vastaavana päätoimittajana.

Blogikirjoituksissaan hän tekee havaintoja muun muassa tilastojen käytöstä ja ongelmista, avoimesta datasta ja tilastotiedon esittämisestä.

Perttu Melkas työskentelee kulttuuri- ja ajankäyttötilastoissa Tilastokeskuksen väestö- ja elinolotilastot -yksikössä.

Pekka Myrskylä. Kuva: Eija Lilja-Vuori

Pekka Myrskylä on väestötilastojen asiantuntija. Hän on toiminut kehittämispäällikkönä Tilastokeskuksen henkilötilastot -yksikössä.

Viime aikoina hän on paneutunut muun muassa syrjäytyneiden nuorten ja maahanmuuttajien asemaan.

Mervi Niemi.

Mervi Niemi vastaa innovaatiotutkimuksen tekemisestä Tilastokeskuksen tiede- ja teknologiatilastoissa.

Jarkko Niemistö.

Jarkko Niemistö työskentelee yliaktuaarina Tilastokeskuksen yritystilastot-yksikössä.

Tieto&Trendit-blogissa hän tarkastelee erilaisia yritysaineistoista esiin nousevia teemoja.

Matti Okko. Kuva: Jarmo Partanen

Matti Okko työskentelee tilastopäällikkönä Tilastokeskuksen talous- ja ympäristötilastot -yksikössä.

Hän tarkastelee kansantaloutta ja tilastointia julkisyhteisöjen ja muiden sektoreiden näkökulmasta.

Kaisa-Mari Okkonen. Kuva: Jarmo Partanen

Kaisa-Mari Okkonen työskentelee yliaktuaarina tulonjakotilastossa Tilastokeskuksen väestö- ja elinolotilastot -yksikössä.

Aura Pasila. Kuva: Jarmo Partanen

Aura Pasila on yliaktuaari Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastossa.

Hän tarkastelee työmarkkinoiden ajankohtaisia ilmiöitä työssäkäyntitilaston näkökulmasta.

Kuva: Tuomas Parikka.

Tuomas Parikka työskentelee yliaktuaarina Tilastokeskuksen väestö- ja elinolot -yksikössä kulutustutkimuksen parissa.

Kuva: Sampo Pehkonen

Sampo Pehkonen työskentelee yliaktuaarina Tilastokeskuksen yritystilastot-yksikössä palkkatilastojen parissa.

Ida Peltonen. Kuva: Jarmo Partanen

Ida Peltonen työskentelee yliaktuaarina Tilastokeskuksen talous- ja ympäristötilastot -yksikössä.

Pasi Piela. Kuva: Jarmo Partanen

Tilastokeskuksen menetelmäasiantuntija Pasi Piela seuraa big dataa ja sen mahdollisuuksia virallisessa tilastotoimessa.

Topias Pyykkönen työskentelee yliaktuaarina Tilastokeskuksen työssäkäynti- ja asunnot ja asuinolot -tilastoissa.

Blogikirjoituksissaan hän keskittyy väestön työssäkäynnin ja asuinolojen seuraamiseen.

Anna Pärnänen

Anna Pärnänen työskentelee erikoistutkijana Tilastokeskuksen väestö- ja elinolot -yksikössä.

Blogikirjoituksissaan hän seuraa mm. äitien työhönosallistumista ja itsensä työllistäjien asemaa työmarkkinoilla.

Tuomas Remes.

Tuomas Remes työskentelee yliaktuaarina Tilastokeskuksen väestö- ja elinolot -yksikössä.

Tieto&trendit-blogissa hän kirjoittaa työvoimatutkimukseen liittyvistä aiheista.

Saara Roine.

Saara Roine työskentelee tilastopäällikkönä Tilastokeskuksen yritystilastot-yksikössä.

Mika Sainio.

Mika Sainio toimii kehittämispäällikkönä julkisen talouden tilastoinnin alueella.

Niina Saren

Niina Saren työskentelee tutkijana Tilastokeskuksen tiedonhankinta-yksikössä tiedonkeruiden toteutus -vastuualueella.

Blogikirjoituksissaan hän tarkastelee tiedonkeruuseen liittyviä näkökulmia.

Olli Savela. Kuva: Juhani Korpi

Olli Savela on kansantalouden tilinpidon asiantuntija Tilastokeskuksen talous- ja ympäristötilastot -yksikössä.

Kalle Sinivuori.

Kalle Sinivuori työskentelee yliaktuaarina Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksessa.

Hän seuraa blogikirjoituksissaan työmarkkinatilastointia.

Marja Sjöblom.

Marja Sjöblom työskentelee kehittämispäällikkönä Tilastokeskuksen esikunnassa. Hän vastaa Tilastokeskuksen strategiasta, suunnittelusta ja seurannasta. Lisäksi hän toimii Tilastokeskuksen neuvottelukunnan sihteerinä.

Tieto&trendit-blogissa hän tarkastelee Tilastokeskuksen toimintaan vaikuttavia tekijöitä.

Mikko Spolander.

Mikko Spolander on ylijohtaja valtiovarainministeriön kansantalousosastolla ja Tilastokeskuksen neuvottelukunnan jäsen.

Leena Storgårds.

Leena Storgårds työskentelee kehittämispäällikkönä Tilastokeskuksen esikunnassa.

Hän vastaa valtion tilastotoimen koordinoinnista ja SVT-neuvottelukunnan kokousvalmisteluista.

Hanna Sutela.

Hanna Sutela on erikoistutkija Tilastokeskuksen väestö- ja elinolot -yksikössä.

Kristian Taskinen.

Kristian Taskinen työskentelee yliaktuaarina Tilastokeskuksen talous- ja ympäristötilastot -yksikössä.

Blogikirjoituksissaan hän tarkastelee globalisaatioon liittyviä asioita taloustilastojen näkökulmasta.

Pertti Taskinen. Kuva: Jarmo Partanen.

Pertti Taskinen työskentelee Tilastokeskuksen väestö- ja elinolotilastoissa työvoimatutkimuksen parissa.

Ville Tolkki.

Ville Tolkki työskentelee tilastopäällikkönä Tilastokeskuksen talous- ja ympäristötilastot -yksikössä.

Eljas Tuomaala.

Eljas Tuomaala työskentelee yliaktuaarina Tilastokeskuksen talous- ja ympäristötilastot -yksikössä.

Lea Vuorinen.

Lea Vuorinen työskentelee projektipäällikkönä Tilastokeskuksen talous- ja ympäristötilastot -yksikössä.

Blogikirjoituksissaan hän tarkastelee erityisesti sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksia Tilastokeskuksen tilastotuotantoon.

Mika Witting

Mika Witting työskentelee yliaktuaarina Tilastokeskuksen väestö- ja elinolot –yksikössä.

Tieto&trendit-lehden toimituksen blogikirjoituksissa tarkkaillaan tilastojen maailmaa ja maailmaa tilastojen varjossakin.