Atro Andersson.

Atro Andersson työskentelee yliaktuaarina Tilastokeskuksen Yritystilastot -yksikössä teollisuus ja rakentaminen -vastuualueella. Hän vastaa rakennuskustannusindeksin tuotannosta ja kehittämisestä.

Atro tarkastelee kirjoituksissaan erityisesti asuntomarkkinoita ja rakentamista.

Reija Helenius.

Reija Helenius työskentelee kehittämispäällikkönä Tilastokeskuksen Tietopalvelu- ja viestintäyksikössä. Hän vastaa International Statistical Literacy (ISLP) -projektista. Kansainvälisen tilastoinstituutin (ISI) alaisuudessa toimiva projekti edistää tilastojen luku- ja käyttötaitoa kaikkialla maailmassa ja kaikilla elämän osa-alueilla.

Tieto&trendit-blogissa hän tarkastelee tilastojen lukutaitoa ja pohtii, millä keinoin sitä voitaisiin edistää.

Marja-Liisa Helminen

Marja-Liisa Helminen työskentelee yliaktuaarina Tilastokeskuksen Väestö- ja elinolot -yksikössä.

Hän kirjoittaa maahanmuuttajia koskevasta tilastoinnista sekä väestötilastoista.

Jaana Huhta.

Jaana Huhta työskentelee suunnittelijana työssäkäyntitilastoissa Tilastokeskuksen väestö- ja elinolotilastot -yksikössä.

Blogikirjoituksissaan hän seuraa muun muassa työssäkäyntiä, kuntien tilastoinnin kehittämistä ja tilastoalan toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia.

Laura Hulkko.

Laura Hulkko työskentelee projektipäällikkönä Tilastokeskuksen Tiedonhankinta-yksikössä.

Blogikirjoituksissaan hän tarkastelee tiedonkeruun tulevaisuuteen ja kehittämiseen liittyviä teemoja.

Miina Keski-Petäjä

Miina Keski-Petäjä työskentelee yliaktuaarina Tilastokeskuksen Väestö- ja elinolot -yksikössä.

Tieto&trendit-blogissa hän tarkastelee ajankohtaisia ilmiöitä sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta.

Paula Koistinen-Jokiniemi

Paula Koistinen-Jokiniemi työskentelee kehittämispäällikkönä Tilastokeskuksen Talous- ja ympäristötilastot- yksikössä.

Hän on pitkäaikainen kansantalouden tilinpidon ja muiden taloustilastojen asiantuntija.

Leo Kolttola. Kuva: Juhani Korpi

Leo Kolttola työskentelee kehittämispäällikkönä Tilastokeskuksen talous- ja ympäristötilasto -yksikössä.

Tieto&trendit-blogissa hän kirjoittaa mm. ympäristöntilinpidosta ja ekotehokkuutta kuvaavien indikaattoreiden kehityksestä.

Liisa Larja toimii työmarkkinatilastojen asiantuntijana Tilastokeskuksen Väestö- ja elinolot yksikössä.

Tieto&trendit-blogissa hän kirjoittaa työmarkkinoiden ajankohtaisista ilmiöistä Työvoimatutkimuksen aineistojen pohjalta.

Ilkka Lehtinen

Ilkka Lehtinen työskentelee kehittämispäällikkönä Tilastokeskuksen Talous- ja ympäristötilasto-yksikössä.

Hän kirjoittaa hintatilastoihin ja muihin taloustilastoihin liittyvistä ajankohtaisista asioista yli kolmenkymmenen vuoden kokemuksella.

Anna-Maija Lehto. Kuva: Jussi Korpi

Anna-Maija Lehto työskentelee tutkimuspäällikkönä Tilastokeskuksen väestö- ja elinolotilastot -yksikössä. Hän on tutkinut laajalti työelämää, niin työmarkkinoiden kuin työolojen kannalta.

Hän seuraa blogikirjoituksissaan työelämän ja -olojen ajankohtaisia ilmiöitä sekä tasa-arvokysymyksiä.

Ilkka Lehtinen

Antti Liski työskentelee tilastopäällikkönä Tilastokeskuksen Tutkijapalvelut-vastuualueella. Tutkijapalvelut tarjoaa yksikkötason aineistoja tieteellisiin tutkimuksiin ja tilastollisiin selvityksiin. Vastuualue myös hallinnoi ja kehittää FIONA-etäkäyttöjärjestelmää (Finnish Online Access).

Mira Malhotra

Mira Malhotra työskentelee yliaktuaarina Tilastokeskuksen Talous- ja ympäristötilastot -yksikössä.

Jussi Melkas. Kuva: Jussi Korpi

Jussi Melkas on opettanut pitkään tutkimusten ja tilastojen luku- ja käyttötaitoa. Hän on työskentellut Tilastokeskuksessa tietopalvelujohtajana ja kehittämispäällikkönä sekä toiminut Tietoaika- ja Tieto&trendit-lehtien vastaavana päätoimittajana.

Blogikirjoituksissaan hän tekee havaintoja muun muassa tilastojen käytöstä ja ongelmista, avoimesta datasta ja tilastotiedon esittämisestä.

Perttu Melkas työskentelee kulttuuri- ja ajankäyttötilastoissa Tilastokeskuksen väestö- ja elinolotilastot -yksikössä.

Pekka Myrskylä. Kuva: Eija Lilja-Vuori

Pekka Myrskylä on väestötilastojen asiantuntija. Hän on toiminut kehittämispäällikkönä Tilastokeskuksen henkilötilastot -yksikössä.

Viime aikoina hän on paneutunut muun muassa syrjäytyneiden nuorten ja maahanmuuttajien asemaan.

Matti Okko. Kuva: Jarmo Partanen

Matti Okko työskentelee tilastopäällikkönä Tilastokeskuksen Talous- ja ympäristötilastot -yksikössä.

Hän tarkastelee kansantaloutta ja tilastointia julkisyhteisöjen ja muiden sektoreiden näkökulmasta.

Kaisa-Mari Okkonen. Kuva: Jarmo Partanen

Kaisa-Mari Okkonen työskentelee yliaktuaarina tulonjakotilastossa Tilastokeskuksen väestö- ja elinolotilastot -yksikössä.

Aura Pasila. Kuva: Jarmo Partanen

Aura Pasila on yliaktuaari Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastossa.

Hän tarkastelee työmarkkinoiden ajankohtaisia ilmiöitä työssäkäyntitilaston näkökulmasta.

Ida Peltonen. Kuva: Jarmo Partanen

Ida Peltonen työskentelee yliaktuaarina Tilastokeskuksen Talous- ja ympäristötilastot -yksikössä.

 

Pasi Piela. Kuva: Jarmo Partanen

Tilastokeskuksen menetelmäasiantuntija Pasi Piela seuraa big dataa ja sen mahdollisuuksia virallisessa tilastotoimessa.

Topias Pyykkönen työskentelee yliaktuaarina Tilastokeskuksen työssäkäynti- ja asunnot ja asuinolot -tilastoissa.

Blogikirjoituksissaan hän keskittyy väestön työssäkäynnin ja asuinolojen seuraamiseen.

Anna Pärnänen

Anna Pärnänen työskentelee erikoistutkijana Väestö- ja elinolot- tilastoyksikössä.

Blogikirjoituksissaan hän seuraa mm. äitien työhönosallistumista ja itsensä työllistäjien asemaa työmarkkinoilla.

Tuomas Remes.

Tuomas Remes työskentelee yliaktuaarina Tilastokeskuksen Väestö- ja elinolot -yksikössä.

Tieto&trendit-blogissa hän kirjoittaa työvoimatutkimukseen liittyvistä aiheista.

Saara Roine.

Saara Roine työskentelee tilastopäällikkönä Tilastokeskuksen Yritystilastot-yksikössä.

Mika Sainio.

Mika Sainio toimii kehittämispäällikkönä julkisen talouden tilastoinnin alueella.

Olli Savela. Kuva: Juhani Korpi

Olli Savela on kansantalouden tilinpidon asiantuntija Tilastokeskuksen Talous- ja ympäristötilasto-yksikössä.

Kalle Sinivuori.

Kalle Sinivuori työskentelee yliaktuaarina Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksessa.

Hän seuraa blogikirjoituksissaan työmarkkinatilastointia.

Kristian Taskinen.

Kristian Taskinen työskentelee yliaktuaarina Tilastokeskuksen Talous- ja ympäristötilastot- yksikössä.

Blogikirjoituksissaan hän tarkastelee globalisaatioon liittyviä asioita taloustilastojen näkökulmasta.

Pertti Taskinen. Kuva: Jarmo Partanen.

Pertti Taskinen työskentelee Tilastokeskuksen väestö- ja elinolotilastoissa työvoimatutkimuksen parissa.

Ville Tolkki.

Ville Tolkki työskentelee tilastopäällikkönä Tilastokeskuksen Talous- ja ympäristötilastot -yksikössä.

Eljas Tuomaala.

Eljas Tuomaala työskentelee yliaktuaarina Tilastokeskuksen Talous- ja ympäristötilastot -yksikössä.

Tieto&trendit

Tieto&trendit-lehden toimituksen blogikirjoituksissa tarkkaillaan tilastojen maailmaa ja maailmaa tilastojen varjossakin.

Lehden informaatikko Mikko T . Mäkinen tuo blogiin väläyksiä ajankohtaisesta keskustelusta, tuoreista tutkimuksista ja myös tuulahduksia tilastoalan kansainvälisiltä foorumeilta.